Search
0
เข้าสู่ระบบ
17 กรกฎาคม 2024
0

Beautynista.com คว้ารางวัล ASEAN Business Award 2019 สุดยอดบริษัทไทยในอาเซียน

favorite

Beautynista.com คว้ารางวัล ASEAN Business Award 2019 สุดยอดบริษัทไทยในอาเซียน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท บิวตี้ นิสต้า จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Beautynista.com และ ให้บริการด้านการตลาด รวมถึงช่องทางขายสินค้าออนไลน์ สำหรับธุรกิจเครื่องสำอาง สุขภาพ และความงาม คว้ารางวัล ASEAN Business Awards 2019 (อาเซียน บิสิเนส อวอร์ดส 2019) ในสาขา Most Promising Digitalized MSME โดยมี นาย วรวุฒิ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ นิสต้า จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Business & Investment Summit (ASEAN-BIS) โดยมีหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล

 

การจัดงาน ABA 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ มุ่งยกย่องเชิดชูบริษัทอาเซียนที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ พร้อมไปกับการส่งเสริม SMEs ในอาเซียนที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งเถือเป็นกลไกในสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


นาย วรวุฒิ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Beautynista.com กล่าวว่า

“รางวัลครั้งนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นรางวัลประเภท รางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมอบให้กับธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้ดิจิตอลตั้งแต่ระดับกลยุทธ์จนถึงระดับปฏิบัติการ

เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ผลักดันบริษัทของเรามาอย่างต่อเนื่องในระดับประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ที่ สสว. เล็งเห็นว่าศักยภาพของเราสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี เราจึงเริ่มเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค ASEAN จนในปีนั้นเราได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 นักธุรกิจอาเซียน ที่ได้ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Future of ASEAN - 50 Success Stories of Digitalised MSMEs ซึ่งเป็นนิตยสารที่รวบรวม 50 ธุรกิจที่ขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้ดิจิตอล ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกที่ทำให้เราได้เปิดตัวในระดับภูมิภาคอย่างภาคภูมิใจ


จนในปี 2562 นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้สนับสนุนเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่า วิสัยทัศน์ของบริษัทเรานั้นสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของ สสว. คือ ขับเคลื่อนภาคธุรกิจ SME ให้เติบโตขึ้น และ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ


และที่สำคัญที่สุด ความสำเร็จในวันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ถ้าไม่มีทุกๆ คนในองค์กรช่วยกันทำให้ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ รางวัลนี้เป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเราทุกคนในองค์กรยังคงมุ่งหน้าที่จะยกระดับธุรกิจเครื่องสำอาง สุขภาพ และ ความงามในประเทศไทยให้เติบโตขึ้น และ เชื่อมคนทั่งโลกให้รู้จักสินค้าสุขภาพและความของไทยนั้นมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลก

รางวัล ASEAN Business Awards 2019 ตั้งขึ้นโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council :ASEAN-BAC) เมื่อปี พ.ศ. 2550 มอบให้องค์กรธุรกิจเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบริษัทในอาเซียนที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่น ที่ได้สร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


บทความที่เกี่ยวข้อง